Assalamualaikum / Salam Sejahtera

Selamat Datang Ke Jabatan Matematik

Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu, Lembah Pantai, Kuala Lumpur.

Jabatan Matematik IPG KBM terletak di Tingkat 11, Menara IPG KBM. Jabatan Matematik digerakkan oleh seorang Ketua Jabatan dan empat orang pensyarah akademik yang dibantu oleh seorang Pembantu Am Pentadbiran.

Monday, October 18, 2010

LPS : Intergrating Technology In Teaching Mathematics


Rekaan Kaleidoscope dengan menggunakan Geometer's Sketchpad

Latihan Pembangunan Staf (LPS) yang dikelolakan oleh Jabatan Matematik telah diadakan pada 18 Oktober 2010, pada pukul 2.30 petang hingga 4.30 petang di Makmal B. LPS itu dihadiri oleh pensyarah-pensyarah dari Jabatan Matematik sendiri, JTP dan Unit Gerko. Tajuk LPS kali ini ialah "Integrating ICT In Teaching Mathematics ". Semua peserta diperkenalkan dengan perisian Geometer's Sketchpad dan diberi pendedahan tentang penggunaan perisian GSP tersebut.

Geometer's Sketchpad adalah satu perisian yang direka khas untuk memudahkan pengajaran matematik bagi guru-guru dan sangat membantu pelajar untuk lebih memahami konsep-konsep matematik terutamanya untuk tajuk Transformasi, Garisan dan Sudut, Bentuk-bentuk 2D serta Graf. Pengajaran dan pembelajaran menggunakan GSP sebagai alat teknologi dapat mempertingkatkan kefahaman pelajar dalam tajuk-tajuk yang telah dinyatakan tadi.

Salah satu aktiviti LPS tersebut ialah pembinaan Kaleidoscope (corak-corak warna yang bergerak-gerak ) menggunakan GSP. Para peserta berjaya menghasilkan kaleidoscope masing-masing dan dapat menfaatkan LPS yang telah dijalankan.

No comments:

Post a Comment