Assalamualaikum / Salam Sejahtera

Selamat Datang Ke Jabatan Matematik

Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu, Lembah Pantai, Kuala Lumpur.

Jabatan Matematik IPG KBM terletak di Tingkat 11, Menara IPG KBM. Jabatan Matematik digerakkan oleh seorang Ketua Jabatan dan empat orang pensyarah akademik yang dibantu oleh seorang Pembantu Am Pentadbiran.

Monday, February 6, 2012

4 Model Operasi Tolak

Ada 4 jenis model operasi tolak yang boleh diperkenalkan konsepnya kepada kanak-kanak untuk mengukuhkan kefahaman mereka tentang operasi ini. Konsep-konsep ini mampu memberi persiapan dan pengetahuan yang lebih mendalam kepada murid-murid apabila mencuba matematik yang lebih sukar.

Model Take-away (keluarkan)
Model ini adalah yang paling biasa diperkenalkan apabila guru-guru mula memperkenalkan operasi tolak kepada murid-murid. Ia menerangkan kepada murid-murid bahawa konsep ini ialah mengeluarkan sebahagian objek dari set keseluruhan. Contohnya ada satu set objek yang terdiri daripada 10 biji epal. 3 daripadanya dikeluarkan. Murid-murid dikehendaki mencari baki buah epal yang tinggal. Dalam latihan operasi tolak seperti ini, murid-murid telah belajar bahawa penolakan bermakna mengeluarkan sebahagian objek daripada keseluruhan objek yang diberi.

5 triangles with 2 being taken out

3 triangles leftthe 2 triangles that were taken out

Model Pelengkap
Model ini bertujuan menyediakan murid-murid kepada algebra yang lebih mencabar. Dalam operasi tolak, murid-murid dikehendaki mencari nilai yang kurang supaya nilai itu dapat melengkapkan jumlah yang dikehendaki. Contohnya begini; 7 - ? = 10. Alat-alat manipulatif seperti blok ( guli, straw, biji getah dll) boleh digunakan untuk menerangkan konsep pelengkap ini.

Model Banding/Beza
Biasanya model ini digunapakai ketika meminta murid-murid mencari beza objek atau kuantiti daripada dua set objek atau dua kuantiti . Adalah tidak sesuai apabila meminta pelajar menggunakan konsep keluarkan objek untuk mencari beza dua set objek atau kuantiti tersebut. Contohnya; Jika Yasmin mempunyai 12 biji gula-gula manakala Amin mempunyai 7 biji gula-gula, berapa biji gula-gulakah Yasmin dapat lebih daripada Amin ? Contoh yang lain pula; Jika Nana berumur 7 tahun dan ibunya berumur 32 tahun, berapa tahun beza umur kedua-dua mereka ?

Model Whole-Part-Part (Sebahagian-keseluruhan)
Model ini melibatkan aktiviti mensubkategori objek. Contohnya;" Ben ada 15 biji kek untuk dijual. 8 daripada kek tersebut ialah kek mentega manakala selebihnya ialah kek pandan. Ada berapa bilangan kek bukan mentega ?". Dalam aktiviti menentukan subkategori, guru-guru boleh meminta pelajar mengumpulkan objek lain yang mempunyai ciri-ciri yang sama tetapi berlainan disegi warna, rasa atau bentuk. Contohnya seperti gula-gula berperisa oren dan strawberi atau guli-guli yang mempunyai dua warna yang berbeza.

Monday, January 23, 2012

Pendidikan Matematik Pada Peringkat Awal Kanak-Kanak.


Dari kajian lepas dalam bidang awal pendidikan matematik kanak-kanak, jelas menunjukkan bahawa pengalaman lepas dalam pengetahuan informal memainkan peranan yang penting dalam menentukan bagaimana kanak-kanak belajar di sekolah. Dalam memperbaiki keberkesanan pendidikan matematik pada peringkat awal, guruguru perlu membina "jambatan" antara pengetahuan yang dibawa oleh kanak-kanak dengan yang diajar dalam bilik darjah.

Seterusnya kita akan bincangkan dan bandingkan cara pengajaran yang lebih tradisional dengan cara pengajaran konstruktif. Walaupun seseorang guru jarang membincangkan pandangan beliau tentang konsep pembelajarannya tetapi padangan beliau akan mempengaruhi cara gaya pengajaran beliau. Seorang yang mempunyai pandangan bahawa seorang pelajar akan memperbaiki kemahiran dengan latihan yang banyak, menunjukkan kebarangkalian yang tinggi mempunyai pandangan konsep pengajaran "transmisi ilmu" dari seorang guru kepada muridnya.
Seorang yang memegang pandangan konstruktivisme akan mempunyai tanggapan yang seorang pelajar adalah aktif dalam pembelajarannya. Seseorang pelajar itu sentiasa membawa idea dan fenomena dari pengalaman hariannya yang dapat digunakan dalam pembelajarannya di dalam bilik darjah. Kita perlu ingat yang pembelajaran matematik bukan sahaja melibat adaptasi ilmu yang baru tetapi juga melibatkan perubahan atau pengkikisan idea lama yang ada pada seseorang kanakkanak. Ia perlu melibatkan sesuatu proses yang aktif di mana seseorang pelajar
bertindak memahami dan membina kefahamannya sendiri tentang sesuatu konsep tertentu.
Antara faktor-faktor penting yang perlu diambilkira dalam persekitaran
konstruktivisme adalah : ( adaptasi dari Driver dan Bell, 1985)
1. 1. "Output" pembelajaran tidak sahaja bergantung kepada persekitaran pembelajaran tetapi pengalaman, sikap dan matlamat pelajar yang terlibat.
2. 2. Pembelajaran melibatkan pembinaan ilmu melalui pengalaman dengan persekitaran fizikal melalui interaksi sosial.
3. 3. Proses konstruktif melibatkan hubungan antara ilmu atau pengalaman lepas dengan proses membentuk, memeriksa dan membina semula idea dan hipotesis.
4. 4. Ia juga melibatkan pengorganisasian semula idea-idea.
5. 5. Makna yang telah dibentuk tidak semestinya membawa kepercayaan.
6. 6. Proses pembelajaran bukan sesuatu yang pasif. Pelajar mempunyai matlamat dan boleh mengawal pembelajaran mereka sendiri.

Antara penyesuaian yang digunakan adalah dalam mengadaptasikan konsep konstruktivisme dalam bilik darjah mereka adalah dengan :
• • membina konteks dalam menerangkan sesuatu konsep atau simbol di dalam darjah.
• • mengkaitkan pengalaman dan pengetahuan yang ada pada kanak-kanak dengan konsep yang diperkenalkan kepada mereka.
• • menekankan penggunaan konsep itu dalam kehidupan seharian.
• • mengunakan peralatan seperti objek yang dapat dimanipulasikan oleh kanak-kanak dalam membina kefahaman mereka